1. Postępowanie powypadkowe.

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą pracodawca ma obowiązek skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku przy pracy. W ramach postepowania powypadkowego oferujemy między innymi: dokonanie oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadanie warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku; wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala; zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku.

2. Ocena ryzyka zawodowego.

Zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Oferujemy Państwu dokonanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji w oparciu o różne metody m.in. metodę Risk Score lub metodę określoną w Polskiej Normie PN-N-18002:2000.

3. Kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.

4. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.

Zamów szkolenie wstępne lub okresowe!