Kompleksowe szkolenia z dziedziny BHP przeprowadzane z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów dvd i innych materiałów dydaktycznych. Szkolenia najczęściej odbywają się w siedzibie Państwa firmy. Ukończenie szkolenia potwierdzamy zaświadczeniem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy szkoleń okresowych organizowanych w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały szkoleniowe. Proponujemy następujące rodzaje szkoleń:

  • wstępne (instruktaż ogólny)
  • okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
  • okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
  • okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych

Zamów szkolenie wstępne lub okresowe!