Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, w każdej firmie zatrudniającej pracowników muszą być wyznaczeni pracownicy do udzielania pierwszej pomocy. Proponujemy profesjonalne przeszkolenie Państwa pracowników z metod udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Szkolenie z pierwszej pomocy możemy przeprowadzać w siedzibie Państwa firmy, w dogodnym dla Państwa terminie. Szkolenia z pierwszej pomocy realizowane są w oparciu o program ustalony z klientem. Prowadzący szkolenie realizuje między innymi następujące tematy: podstawy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy, organizacja działań ratowniczych z zakresu pierwszej pomocy, podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia spowodowane: urazami mechanicznymi, termicznymi, zatruciami chemicznymi, porażeniem prądem elektrycznym.

Zamów szkolenie wstępne lub okresowe!