W związku z możliwością powierzenia wykonywania zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy (art. 23711 §2 Kodeksu pracy) oferujemy kompleksową obsługę BHP na zasadach outsourcingu. W ramach usługi przejmujemy obowiązki służby BHP w Państwa firmie i kompleksowo zajmujemy się wszystkim co dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym m.in.:

  • szkolenia wstępne i okresowe;
  • kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP;
  • ocenę ryzyka zawodowego;
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
  • opracowywanie instrukcji BHP;
  • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących spraw BHP;
  • doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP.

Zamów szkolenie wstępne lub okresowe!