Szkolenie BHP pozwala odświeżyć wiedzę z zakresu bezpiecznego i zgodnego z zasadami wykonywania obowiązków w czasie pracy. Przestrzeganie wytycznych pozwala uniknąć poważnych uszkodzeń ciała, ograniczyć ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, a także zwiększyć efektywność wykonywanych działań. Sprawdź, jak długo ważne jest szkolenie BHP na Twoim stanowisku.

Jak długo ważne jest szkolenie BHP?

Szkolenie BHP musi odbyć każdy pracownik, niezależnie od tego, w jakiego typu firmie i na jakim stanowisku jest zatrudniony. Na to, jak długo ważne jest szkolenie ma wpływ przede wszystkim rodzaj wykonywanej pracy. Zasady te reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. W przypadku pracowników, którzy wykonują obowiązki związane z obsługą maszyn, szkolenie BHP przeprowadza się nie później niż w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. Tego typu szkolenie jest ważne przez 3 lata.

W przypadku kierowników i brygadzistów kurs BHP musi odbywać się w odstępach wynoszących maksymalnie 5 lat. Podobną ważność zachowuje szkolenie przeprowadzane dla pracowników inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia BHP Warszawa, Kury BHP Warszawa, BHP Warszawa

Mniejsze wymagania co do odnawiania kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ciążą na pracownikach administracyjno-biurowych. Wynika to z tego, że nie mają oni żadnego kontaktu ze skomplikowanymi urządzeniami, a więc ryzyko wypadku przy pracy jest bardzo niewielkie. Osoby zatrudnionych na tych stanowiskach nie są również narażone na działanie szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia czynników. Pracownicy administracyjno-biurowi mają obowiązek odnawiać szkolenie BHP co 6 lat.

Aby nie spełniło się powiedzenie, że szewc bez butów chodzi, również pracownicy działu BHP muszą odnawiać i odświeżać swoje kompetencje. Muszą dopełnić tego obowiązku co 5 lat.

Pracodawca jest zobowiązany do kontrolowania, czy poszczególni pracownicy mają aktualne szkolenie BHP Warszawa. Powinien również wszelkie zaświadczenia o ukończeniu przez nich takich kursów przechowywać razem z aktami osobowymi.

Zamów szkolenie wstępne lub okresowe!