Program Pracowniczych Planów Kapitałowych ma w swoim założeniu zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę. Biorąc pod uwagę ponure prognozy ekspertów finansowych, świadczenia dzisiejszych 20- i 30-latków będą zdecydowanie niższe niż emerytury wypłacane aktualnie ich dziadkom i rodzicom.

Co należy wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Poniżej krótkie omówienie najważniejszych zasad systemu:

  • ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku – pracodawcy dołączą do programu od 1 lipca 2019 roku;
  • w ramach PPK przyszli emeryci będą odkładać środki na emeryturę w wysokości 2%;
  • pracodawca otwiera pracownikowi rachunek bankowy, na którym przez lata będą gromadzone oszczędności;
  • uczestnicy programu będą mogli zwiększyć wpłaty o maksymalnie kolejne 2%;
  • do puli comiesięcznych oszczędności dorzuci się pracodawca, dopłacając 1,5% kwoty wynagrodzenia pracownika;
  • w programie oszczędzania pomoże rząd, dokładając od siebie 250 złotych opłaty powitalnej oraz dorzucając każdego roku 240 złotych do każdego konta utworzonego w ramach PPK;
  • Pracownicze Plany Kapitałowe będą automatycznie włączać do programu wszystkich zatrudnionych obywateli RP, którzy znajdują się w przedziale wiekowym 18 – 55; osoby starsze (lecz nieprzekraczające 70. roku życia) mogą przystąpić do systemu, składając wniosek.
Szkolenia BHP Warszawa, Kury BHP Warszawa, BHP Warszawa

Oszczędzanie – i co dalej?

Warto pamiętać, że zgromadzone w PPK środki finansowe zostaną ulokowane w Funduszach Cyklu Życia. Osoba, która skończy 60. rok życia będzie mogła wypłacić jednorazowo 60% zgromadzonej przez lata kwoty. Reszta zostanie rozłożona na mniejsze sumy, wypłacane regularnie co miesiąc przez 10 kolejnych lat. W przypadku emerytów, którzy zechcą wypłacić całą kwotę od razu, na oszczędności zostanie nałożony tzw. podatek Belki, czyli podatek od zysków kapitałowych. Wówczas uzbierana kwota zostanie pomniejszona o 19%, a następnie wypłacona osobie uprawnionej do jej otrzymania. Istnieje możliwość wypłacenia środków w każdym momencie uczestnictwa w programie, jednak należy liczyć się z konsekwencjami w postaci konieczności zwrócenia części środków wpłaconych przez pracodawcę oraz państwo.

Istnieje kilka sytuacji, w których uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych nie musi tracić uzyskanych dopłat, nawet gdy wcześniej wycofa pieniądze z systemu. Dzieje się tak wtedy, gdy:

  • pracownik chce sfinansować przy pomocy oszczędności zakup mieszkania lub budowę domu (potrzebuje mieć środki na wkład własny do kredytu hipotecznego);
  • boryka się z poważnym problemem zdrowotnym.

Zamów szkolenie wstępne lub okresowe!