Kobiecie spodziewającej się dziecka przysługują liczne przywileje wynikające z Kodeksu pracy. Mimo to strach o reakcję szefa na wieść o ciąży często i tak paraliżuje panie zatrudnione zarówno w niewielkich firmach, jak również w międzynarodowych korporacjach. Na szczęście nie taki diabeł straszny. W końcu na pracodawcy spoczywają pewne obowiązki względem ciężarnej, których nie może zignorować. Oto one.

Jakie prawa przysługują pracującej ciężarnej?

Wśród zapisów chroniących pracujące kobiety będące w ciąży jest prawo mówiące o tym, że nie może być ona oddelegowana do wykonywania zadań służbowych poza miejsce pracy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy wyrazi na to zgodę. Ponadto, przepisy gwarantują kobiecie znajdującej się na zwolnieniu lekarskim prawo do otrzymania wynagrodzenia w pełnej wysokości (100% kwoty). Jest to wyjątek w prawie – w każdym innym przypadku pracownikowi znajdującemu się na zwolnieniu chorobowym przysługuje 80% pensji. Prawo pracy stanowi również, że kobieta w ciąży nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych w niebezpiecznych warunkach oraz w porach nocnych. Pracodawca nie może przydzielać przyszłej mamie godzin nadliczbowych.

Czy pracodawca ma prawo zwolnić kobietę spodziewającą się dziecka?

Szkolenia BHP Warszawa, Kury BHP Warszawa, BHP Warszawa

Przepisy prawa pracy otaczają kobiety w ciąży specjalną opieką. Dotyczy ona przede wszystkim ochrony kobiet przed zwolnieniem. Pracownica w ciąży, zatrudniona na umowę o pracę, nie może zostać zwolniona. Prawo gwarantuje jej trwałość zawartej umowy. Próba rozwiązania umowy o pracę w tym okresie jest działaniem bezprawnym i bezskutecznym. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej reguły, o których dosyć rzadko się wspomina. Mianowicie, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z ciężarną, gdy w czasie trwania umowy popełniła przestępstwo, które uniemożliwia dalszą współpracę.

Warto pamiętać, że ochrona przed zwolnieniem nie odnosi się do form zatrudnienia takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie. Pracodawca ma również prawo zwolnić kobietę zatrudnioną na dwumiesięczny okres próbny.

Zamów szkolenie wstępne lub okresowe!