Postępująca mechanizacja ma na celu usprawnienie pracy, zmniejszenie kosztów związanych z produkcją, a także odciążenie pracownika w codziennych czynnościach. Aby wszystko przebiegało zgodnie z planem, należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz okresowo poddawać maszyny przeglądowi i konserwacji technicznej.

Jakie urządzenia należy poddawać dozorowi technicznemu?

Urząd Dozoru Technicznego jest odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli stanu maszyn przemysłowych, a także ich rejestracji i dopuszczenia do użytkowania. Wyłącznie urządzenia spełniające normy mogą znajdować się przy stanowiskach pracy. Określa to Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku. Poniżej krótka lista urządzeń, które podlegają dozorowi technicznemu:

Szkolenia BHP Warszawa, Kury BHP Warszawa, BHP Warszawa
 • urządzenia ciśnieniowe, w tym kotły;
 • urządzenia transportu bliskiego;
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe;
 • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe służące do przechowywania substancji żrących i trujących;
 • zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe służące do przechowywania materiałów ciekłych zapalnych;
 • urządzenia do odzyskiwania par paliwa;
 • jedno- i wielopiłowe pilarki tarczowe;
 • obrabiarki do drewna;
 • drezarki pionowe;
 • przenośne pilarki łańcuchowe do drewna;
 • maszyny do robót podziemnych;
 • prasy do obróbki metali;
 • silniki spalinowe do robót podziemnych.

W jaki sposób przebiega rejestracja urządzenia?

Rejestracja urządzenia odbywa się w kilku prostych krokach, w obecności Inspektora Dozoru Technicznego.

Krok pierwszy: złożenie wniosku

Wypełniony wniosek wraz z dołączoną dokumentacją urządzenia składa się w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Krok drugi: weryfikacja wniosku

W tym momencie następuje umówienie się z przedsiębiorcą na przeprowadzenie badania odbiorczego.

Krok trzeci: przeprowadzenie badań odbiorczych

Badania odbiorcze są zawsze przeprowadzane w obecności pracodawcy.

Krok czwarty: wydanie decyzji

Inspektor Dozoru Technicznego wydaje decyzję, na podstawie której utworzona jest księga rewizyjna.

Zamów szkolenie wstępne lub okresowe!